Algemene toelichtingen

Buscamper & CUV

Algemene toelichtingen

WEINSBERG CARAVANS, CAMPERS EN CUV HEBBEN VAN FABRIEKSWEGE, GELDIG VOOR GEHEEL EUROPA, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW. UW WEINSBERG DEALER GEEFT 2 JAAR GARANTIE OP MATERIAAL‐ EN CONSTRUCTIEFOUTEN.

BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE ALLE CARAVANS EN CAMPERS VAN HET MERK WEINSBERG:

Maten en gewichten variëren door het gebruik van natuurlijke materialen binnen mogelijke toleranties van +/– 5%. De wetgever heeft geregeld dat gewichtsvermelding van een caravan of camper het gewicht ’in rijklare toestand’ en het ’geoorloofde totaalgewicht moet worden aangegeven (Verordening EU 1230/2012).  Door aan‐ of ombouw in niet‐geautoriseerde werkplaatsen brengt u uw veiligheid in gevaar en riskeert u de algemene goedkeuring en de WEINSBERG‐garantieverlening. Laat reparaties en latere aanpassingen daarom alleen uitvoeren door een WEINSBERG‐specialist en sta erop dat alleen originele WEINSBERG‐extra’s worden gemonteerd. Alle prijsgegevens zijn adviesprijzen af fabriek en zijn inclusief de wettelijke 21% BTW en BPM* (*alleen van toepassing bij campers). Over zowel auto, motor als auto‐gerelateerde accessoires wordt BPM belasting geheven. BPM bedragen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van Fiat Professional (prijslijst 01.05.2018) en Peugeot Professional (prijslijst 01.01.2018).  Indien Fiat/Peugeot tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan zijn wij wettelijk verplicht u het onstane meerbedrag aan BPM door te berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor ieder BPM bedrag. De BPM bedragen dienen door uw dealer als belasting te worden afgedragen. De berekende BPM bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring Nederlandse Belastingdienst. Alle prijzen van de opties zijn alleen geldig bij inbouw af fabriek, tijdens fabricage van het nieuwe voertuig. Om‐, op‐, en inbouw achteraf, voor over dit technisch mogelijk is, zorgt voor extra montage en materiaal kosten. In sommige gevallen kan dit tot uitsluiting komen van de mogelijkheid tot montage van andere opties. Technische veranderingen in constructie, kleur en uitvoering zijn onder voorbehoud, voor zolang dit dient voor technische vooruitgang. De foto’s in de WEINSBERG‐prijslijst tonen deels speciale uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De inhoud van deze prijslijst stemt overeen met de stand op de datum van het ter perse gaan in mei 2018 en is geldig vanaf 01.08.2018 voor het modeljaar 2019. Eerdere prijslijsten komen hiermee te vervallen. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Technische aanpassingen in kleur, constructie en uitvoering voorbehouden. Het waterverzorgingssysteem beantwoordt minstens aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG)
WEINSBERG kampeerauto’s en buscampers hebben een hoog laadvermogen. Door innovatieve oplossingen en het gebruik van hoogwaardige materialen bij het chassis of intelligente wafeltechniek in de meubelbouw is het mogelijk, de eigen gewichten van de WEINSBERG caravans en campers zeer laag te houden.

*) TOELICHTING OP DE GEWICHTSAANDUIDINGEN BIJ UW WEINSBERG CAMPERS EN CUV

WEINSBERG campers onderscheiden zich met hoge laadvermogens. Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente honingraat constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht van de camper gerealiseerd. Volgens de EU richtlijn 1230/2012G is het wettelijk verplicht dat de gewichtsaanduiding van de camper in een rijklaargewicht en een totaal toelaatbaar gewicht wordt aangeduid. Over auto‐gerelateerde accessoires wordt BPM belasting geheven. Voor de totaalprijs dient u de verkoopprijs en de apart vermelde wettelijke BPM bedragen bij elkaar op te tellen, de BPM‐bedragen dienen door uw dealer als belasting te worden afgedragen’.

Het rijklaargewicht is (volgens art. 2, rubriek 4a) VO (EU) 1230/2012, voor zover geen uitzonderingen, als volgt gedefinieerd:

De massa van het lege voertuig met de standaard uitrusting in overeenstemming met de instructies van de fabrikant (met inbegrip van handgereedschap;. CaraCompact, CaraHome + CaraLoft zonder reservewiel)
PLUS dieseltank 90% gevuld
PLUS de berijder van 75kg
PLUS gevulde gasfl es (11 kg) (tot 100% gevuld)
PLUS gevulde verswatertank (100% gevuld) (tijdens het rijden adviseren wij u niet meer dan 10 liter verswater(voor zover techn. mogelijk; bij Carabus begrenzen tot max. 20 liter verswater tijdens het rijden)
PLUS boiler (100% gevuld)
PLUS verswatertank (100% gevuld)
is het rijklaargewicht

** Vulvermogen van de verwatertanks volgens de Europeesche verordening bijlage V, deel A, Artikel 2.6 Fn (h) (EU)1230/2012 door middel van een overloopventiel begrensd tot 10 of 20 liter (aanbevolen tijden het rijden).

Het toelaatbaar totaalgewicht volgens art. 2, par. 7 van verordening (EU) 1230/2012 wordt als volgt gedefinieerd:
Het door de fabrikant opgegeven maximale gewicht incl. belading.

Het maximaal laadvermogen volgens de Weinsberg catalogus opgaven is gedefi nieerd als:
Toelaatbaar totaalgewicht – rijklaargewicht = maximaal laadverwogen

Voorbeeld:
Toelaatbaar totaalgewicht 3500 kg
minus rijklaargewicht (rijklaargewicht) 2850 kg
= maximaal laadvermogen 650 kg

De massa van het lege voertuig wordt bepaald door het gewicht een een voertuig in standaarduitvoering (zonder optionele uitrusting, accessoires en/of pakketten).  Wees u er op at tent dat extra accessoiress, toebehoren en fabriekspakketten door hun gewicht het laadvermogen kunnen beperken. Als gebruiker bent u verplicht om tijdens het rijden het toelaatbaar totaalgewicht niet te overschreiden.
Weest uzelf ervan bewust, dat bij aanschaf van extra apparatuur in of aan uw WEINSBERG (bus)camper, na aftrek van het gewicht van de passagiers en de massa van de apparatuur, het maximaal toelaatbaar laadvermogen altijd nog over een minimaal laadvermogen moet beschikken, die niet overschreden mag worden, volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 van verordening (EU) 1230/2012:
(Maximum aantal passagiers plus chauffeur + totale lengte van het voertuig in meters) x 10 = minimale toegestane laadvermogen in kg

Voorbeeld:
[(Maximum aantal toegestane passagiers plus. Driver) 4 + (totale lengte van het voertuig in meter) 6] x 10 = 100 kg.]
De massa van het voertuig in standaarduitvoering volgens de fabrikant wordt bepaald door het voertuig in standaarduitvoering wegen.
Wees u erop attent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten door hun gewicht het laadvermogen kunnen beperken. Als gebruiker bent u verplicht op tijdens het rijden het totaal toelaatbaar gewicht niet te overschreiden.
De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste prijzen en kunnen ook door toegevoegde opties niet veranderd worden. Bij bestellingen van opties, die onderdelen uit de pakketten vervangen, worden deze vervangende pakketonderdelen niet los meegeleverd.


Consumentenprijzen „af fabriek‟ zijn inclusief 21% BTW, BPM, fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

*Afhaal pakket fabriek houdt in:
* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na afspraak)
* Aflevering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch in de fabriek
* Een klein presentje van de fabriek

Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.
Consumentenprijzen „af dealer‟ zijn inclusief 21% BTW, BPM, transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

Deze catalogus is gemaakt op basis van de kennisstand bij druk. Veranderingen in constructie, kleur en/of uitvoering (na druk),  blijven voorbehouden. De afbeedingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn. Kleurafwijkingen zijn door druktechnische redenen mogelijk. Wij adviseren u voor aankoop van deze modellen te informeren bij uw dealer naar de concrete kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door u gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. Leest u ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over gewichten. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van Knaus Tabbert GmbH niet toegestaan. Drukfouten en aanpassingen voorbehouden.