Algemene toelichtingen

Buscamper & kampeerauto

Algemene toelichtingen

Op caravans en campers van het merk WEINSBERG wordt binnen Europa 10 jaar dichtheidsgarantie en 24 maanden garantie door uw WEINSBERG-Dealer verleend.

Maten en gewichten variëren door het gebruik van natuurlijke materialen binnen mogelijke toleranties van +/– 5%. De wetgever heeft geregeld dat bij de gewichtsvermelding van een caravan of camper het gewicht ’in rijklare toestand’ en het ’geoorloofde totaalgewicht moet worden aangegeven (verordening EU 1230/2012).

Door aan‐ of ombouw in niet‐geautoriseerde werkplaatsen brengt u uw veiligheid in gevaar en riskeert u de algemene goedkeuring en de WEINSBERG‐garantieverlening. Laat reparaties en latere aanpassingen daarom alleen uitvoeren door een WEINSBERG‐specialist en sta erop dat alleen originele WEINSBERG‐extra’s worden gemonteerd. Alle prijsgegevens zijn adviesprijzen af fabriek en zijn inclusief de wettelijke 21% BTW en BPM* (*alleen van toepassing bij campers).

Over zowel auto, motor als auto‐gerelateerde accessoires wordt BPM belasting geheven. BPM bedragen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van Fiat Professional (prijslijst 01.01.2017). Indien Fiat tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan zijn wij wettelijk verplicht u het onstane meerbedrag aan BPM door te berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor ieder BPM bedrag. De BPM bedragen dienen door uw dealer als belasting te worden afgedragen. De berekende BPM bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring Nederlandse Belastingdienst. Alle prijzen van de opties zijn alleen geldig bij inbouw af fabriek, tijdens fabricage van het nieuwe voertuig. Om‐, op‐, en inbouw achteraf, voor zover dit technisch mogelijk is, zorgt voor extra montage en materiaal kosten.

In sommige gevallen kan dit tot uitsluiting komen van de mogelijkheid tot montage van andere opties. Technische veranderingen in constructie, kleur en uitvoering zijn onder voorbehoud, voor zolang dit dient voor technische vooruitgang. De foto’s in de WEINSBERG‐prijslijst tonen deels speciale uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De inhoud van deze prijslijst stemt overeen met de stand op de datum van het ter perse gaan in juli 2017 en is geldig vanaf 01.08.2017 voor het modeljaar 2018. Eerdere prijslijsten komen hiermee te vervallen. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Technische aanpassingen in kleur, constructie en uitvoering voorbehouden. Het waterverzorgingssysteem beantwoordt minstens aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG)

WEINSBERG kampeerauto’s en buscampers hebben een hoog laadvermogen. Door innovatieve oplossingen en het gebruik van hoogwaardige materialen bij het chassis of intelligente wafeltechniek in de meubelbouw is het mogelijk, de eigen gewichten van de WEINSBERG caravans en campers zeer laag te houden.

Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21% BTW, BPM, fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage

*Afhaal pakket fabriek houdt in:
* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na afspraak)
* Afl evering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch in de fabriek
* Een klein presentje van de fabriek
Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.

Consumentenprijzen „af dealer“ zijn inclusief 21% BTW, BPM, transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat, verwijderingsbijdrage en recyclingsbijdrage.

*) toelichting op de gewichtsaanduidingen bij uw WEINSBERG Buscamper

Knaus campers onderscheiden zich met hoge laadvermogens. Door innovatieveoplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en eenintelligente honingraad constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht vande camper gerealiseerd. Volgens de EU richtlijn 1230/2012G is het wettelijk verplichtdat de gewichtsaanduiding van de camper in een rijklaargewicht en een totaaltoelaatbaar gewicht wordt aangeduid. Over auto‐gerelateerde accessoires wordtBPM belasting geheven. Voor de totaalprijs dient u de verkoopprijs en de apartvermelde wettelijke BPM bedragen bij elkaar op te tellen, de BPM‐bedragen dienendoor uw dealer als belasting te worden afgedragen’. 

Het rijklaargewicht is: (conform Art. 2, Ziff. 4 a) VO (EU) 1230/2012, voor zover geen uitzonderingen, als volgt gedefinieerd:

De massa van het lege voertuig met de standaard uitrusting in overeenstemmingmet de instructies van de fabrikant (met inbegrip van handgereedschap; CaraCompact, CaraHome + CaraLoft zonder reservewiel)
PLUS dieseltank 90% gevuld
PLUS de berijder van 75kg
PLUS gevulde gasfles (11kg) (tot 100% gevuld)  
PLUS gevulde verswatertank (100% gevuld) (tijdens het rijden adviseren wij u niet meer dan 10 ltr verswater (voor zover techn. mogelijk; bij Carabus begrenzen tot max. 20 ltr. verswater tijdens het rijden) PLUS boiler (100% gevuld)
PLUS verswatertank (100% gevuld)
is het rijklaargewicht 

* Vulvermogen van de verwatertanks volgens de Europeesche verordening Aanhang V, deel A, Artikel 2.6 Fn (h) (EU)1230/2012 door middel van een overloopventielbegrensd tot 10 of 20 ltr (aanbevolen tijden het rijden). 

Het totaal toegestaan gewicht volgens Art. 2, par. 7 Verordening (EU) 1230/2012 wordt als volgt gedefinieerd:

De maximale belading, zoals WEINSBERG deze in haar catalogus benoemt, wordt alsvolgt gedefi nieerd: 
Totaal toegestaan gewicht – rijklaar gewicht = maximale belading

Bijvoorbeeld

Totaal toegestaan gewicht van 3.500 kg –/– (minus) het rijklaar gewicht van 2,850 kg = is een maximale belading van 650 kg

De massa van het lege voertuig wordt bepaald door het gewicht een een voertuigen standaarduitvoering (zonder optionele uitrusting, accessoires en/of pakketten). Wees u er op at tent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten doorhun gewicht het laadvermogen kunnen beperken. Als gebruiker bent u verplicht omtijdens het rijden het totaal toelaatbaar gewicht niet te overschreiden. Wees uzelf ervan bewust, dat bij aanschaf van extra apparatuur in of aan uw KNAUS buscamper, na aftrek van het gewicht van de passagiers en de massa van de apparatuur, het maximaal toelaatbaar laadvermogen niet wordt mag wordenoverschreden (zie bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 Verordening (EU)1230/2012): 

(Maximum aantal passagiers plus chauffeur + totale lengte van het voertuig inmeters) x 10 = minimale toegestane laadvermogen in kg

Voorbeeld: 

[(Maximum aantal toegestane passagiers plus. bestuurder) 4 + (totale lengte van hetvoertuig in meter) 6] x 10 = 100 kg

De massa van het voertuig in standaarduitvoering volgens de fabrikant wordt bepaald door het voertuig in standaarduitvoering wegen.

Wees u erop attent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten door hun gewicht het laadvermogen kunnen beperken. Als gebruiker bent u verplicht optijdens het rijden het totaal toelaatbaar gewicht niet te overschreiden. De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste prijzen en kunnen ook door toegevoegde opties niet veranderd worden. Bij bestellingen van opties, die onderdelen uit de pakketten vervangen, worden deze vervangende pakketonderdelen los meegeleverd.