Algemene toelichtingen

Caravan

Algemene toelichtingen

Op caravans en campers van het merk WEINSBERG wordt Europawijd 10 jaar dichtheidsgarantie en 2 jaar garantie verleend.

Belangrijke informatie betreffende alle caravans en campers van het merk WEINSBERG: Maten en gewichten variëren door het gebruik van natuurlijke materialen binnen mogelijke toleranties van +/– 5%. Door aan‐ of ombouw in niet‐geautoriseerde werkplaatsen brengt u uw veiligheid in gevaar en riskeert u de algemene goedkeuring en de WEINSBERG‐garantieverlening. Laat reparaties en latere aanpassingen daarom alleen uitvoeren door een WEINSBERG‐specialist en sta erop dat alleen originele WEINSBERG‐extra’s worden gemonteerd. Alle prijsgegevens zijn adviesprijzen af fabriek en zijn inclusief de wettelijke 21% BTW.

De foto’s in de WEINSBERG‐prijslijst tonen deels speciale uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De inhoud van deze prijslijst stemt overeen met de stand op de datum van het ter perse gaan in juli 2017 en is geldig vanaf 01.08.2017 voor het modeljaar 2018. Eerdere prijslijsten komen hiermee te vervallen. Drukfouten een wijzigingen voorbehouden. Technische aanpassingen in kleur, constructie en uitvoering voorbehouden. Het waterverzorgingssysteem beantwoordt minstens aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG).

WEINSBERG caravans hebben een hoog laadgewicht. Door innovatieve oplossingen en het gebruik van hoogwaardige materialen bij het chassis of intelligente wafeltechniek in de meubelbouw is het mogelijk, de eigen gewichten van de WEINSBERG‐caravans en campers zeer laag te houden. De wetgever heeft geregeld dat gewichtsvermelding van een caravan of camper het gewicht ‚in rijklare toestand’ en het ‚geoorloofde totaalgewicht moet worden aangegeven (Verordening EU 1230/2012).

De pakketprijzen zijn vastgestelde prijzen en onderdelen van pakketten kunnen niet afzonderlijk besteld worden.

*) toelichting op de gewichtsopgave van uw WEINSBERG Caravan

Het rijklaargewicht is: Volgens Europeesche regelgeving is het wettelijk verplicht dat de gewichtsaanduiding van de caravan in een ’rijklaargewicht’ en een ’totaal toelaatbaar gewicht’ wordt aangeduid. (i. S.v. Art. 2, Ziff. 3 VO (EU) 1230/2012)

De massa van het lege voertuig (art. 2, rubriek 4 a) VO (EU) 1230/2012) is, voor zover verder niets afwijkends is afgesproken, als volgt gedefi nieerd:

De massa van het voertuig in standaarduitrusting:
PLUS gevulde gasfl essen (5 kg/11kg) 100% gevuld (komt overeen met
10kg/23kg totaalgewicht)
PLUS gevulde verswatertank (100% gevuld)
PLUS spoelwatertank toilet (100% gevuld)
PLUS warmwaterboiler (100% gevuld)
is het rijklaargewicht

Het totaal toelaatbaar gewicht volgens art. 2, rubriek 7 VO (EU) 1230/2012 geeft aan:
Wat het voertuig in totaal technisch mag wegen, dus de massa van het lege voetuig plus fabrieksaccessoires, toebehoren, bagage, gas, water, etc.

Voor u als gebruiker van een WEINSBERG caravan:
De voor de gebruiker belangrijke waarde van het maximale laadvermogen (accessoires, bagage, water, gas, etc) ontstaat dus wanneer u het ledig gewicht van het voertuig aftrekt van het totaal toelaatbaar gewicht.

Voorbeeld:
gewicht van het lege voertuig 1.400 kg
toegestaan totaalgewicht 1.090 kg
Maximaal laadgewicht 310 kg
(bagage, lading, gas, water enz.)

Wees uzelf ervan bewust, dat bij aanschaf van extra apparatuur in of aan uw WEINSBERG caravan, na aftrek van het gewicht van de apparatuur, het maximaal toelaatbaar laadvermogen altijd nog over een minimaal laadvermogen moet beschikken, die niet overschreden mag worden, volgens bijlage I, deel A, rubriek 2.6.4.1.2 van verordening (EU) 1230/2012:
Max. aantal slaapplaatsen + totaallenge van het voertuig in meters) x 10 = totaal toelaatbaar gewicht in kg.

Bijvoorbeeld:
[(Max. aantal slaapplaatsen 4 + totaallenge van het voertuig in meters) 5] x 10 = 90 kg.

De massa van het lege voertuig wordt bepaald door de weging van de seriematige (standaard) uitvoeringen, dus zonder pakketten of andere extra accessoires.

Wees u er op attent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten door hun gewicht het laadvermogen kunnen beperken. Als gebruiker bent u verplicht om tijdens het rijden het totaal toelaatbaar gewicht niet te overschreiden. U moet er dus aan denken dat speciale uitvoeringen, accessoires en pakketten door hun invloed op het gewicht van het lege voertuig het maximale laadgewicht van een caravan kunnen verminderen. Als gebruiker van een caravan bent u verplicht, ervoor te zorgen dat u tijdens het rijden het ‚geoorloofde totaalgewicht’, alsmede maximale aslast en kogeldruk niet overschrijdt.

Consumentenprijzen „af fabriek“ zijn inclusief 21% BTW, fabrieks afhaal pakket, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.

*Afhaal pakket fabriek houdt in:
* Het door de consument zelf afhalen van het voertuig bij de fabriek (na afspraak)
* Afl evering door een specialist van de fabriek
* Uitleg van het voertuig door de specialist van de fabriek
* Een fabrieksbezichtiging
* Een kleine lunch in de fabriek
* Een klein presentje van de fabriek
Indien de consument niet zelf wenst af te halen dan rekent de dealer een meerprijs wegens het verschil aan transportkosten.

Consumentenprijzen „af dealer“ zijn inclusief 21% BTW, transportkosten, kosten voor verkrijging kenteken, leges, kentekenplaat en recyclingsbijdrage.