CaraCompact 600 MEG

Panorama en indeling

* Afbeeldingen kunnen opties tonen, die niet overeenkomen met de standaard uitvoering.

Vind een dealer

Standaarduitvoering CaraCompact 600 MEG

Aanvullende informatie

– Technisch niet mogelijk

* Graag aandacht voor de toelichtingen
** Vulvermogen (volgens bijlage V deel A, rubriek 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012) van de verswatertank d. m.v. een overloopventiel begrensd tot 10 liter (aanbevolen tijdens het rijden).
*** Bij een gesloten overloopventiel bedraagt het vulvermogen van de verswatertank 110 liter. Leest u de toelichting op de achterzijde.